Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2013 aprobarea Documentului de Pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Galati” 2013-09-30
45 / 2013 revocarea H.C.L.nr. 19 din 29.03.2013, privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren proprietate publica a comunei Ivesti 2013-08-23
44 / 2013 acordarea indemnizatiei lunare unei persoane cu handicap, domiciliata in comuna Iveşti, judeţul Galaţi 2013-08-23
43 / 2013 aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Extindere retea electrica 0,4 kV, str.Aviatiei, localitatea Ivesti, com.Ivesti, jud.Galati - Post de transformare 20/0,4 kV, 250 KV A” 2013-08-23
42 / 2013 aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Extindere retea electrica 0,4 kV, str.Aviatiei, localitatea Ivesti, com.Ivesti, jud.Galati - LEA 0,4 kV si LES 0,4 kV” 2013-08-23
41 / 2013 aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare parc” 2013-08-23
40 / 2013 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2013-08-23
39 / 2013 acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre Comuna Ivesti si partenerii teritoriului desemnat 2013-08-23
38 / 2013 aprobarea acordului de principiu pentru initierea demersurilor de a cauta parteneri pentru implementarea proiectului/proiectelor ce vor fi elaborate pentru a accesa finantari din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane (POS DRU) 2013-07-25
37 / 2013 modificarea componentei nominale a Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv „Gloria” Ivesti 2013-07-25
36 / 2013 schimbarea denumirii Clubului Sportiv Local „Gloria” Ivesti, in Clubul Sportiv „Gloria” Ivesti 2013-07-25
35 / 2013 reorganizarea activitatii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Ivesti, cu aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi 2013-07-25
34 / 2013 concesionarea prin licitatie publica a unei suprafeţe de teren proprietate privata a comunei Iveşti 2013-07-05
33 / 2013 vanzarea directa a unei suprafete de teren intravilan 2013-07-05
32 / 2013 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2013-07-05