Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2013 aprobarea preluării dreptului de concesiune pentru suprafaţa de 400 m.p. teren 2013-06-03
30 / 2013 aprobarea parteneriatului dintre Consiliul local si UAT judetul Galati, in vederea implementarii proiectului de investitie „Servicii publice electronice pentru o administrare eficienta in judetul Galati” 2013-06-03
29 / 2013 aprobarea unor obligatii ce revin consiliului local in vederea implementarii proiectului „Servicii publice electronice pentru o administrare eficienta in judetul Galati” 2013-06-03
28 / 2013 aprobarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru proiectul „Servicii publice electronice pentru o administrare eficienta in judetul Galati” 2013-06-03
27 / 2013 acordarea indemnizatiei lunare unor persoane cu handicap din comuna Ivesti, judetul Galati 2013-05-16
26 / 2013 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2012 2013-05-16
25 / 2013 modificarea componentei nominale a Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Local „Gloria” Ivesti 2013-05-16
24 / 2013 schimbarea denumirii Clubului Sportiv „Gloria” Ivesti, in Clubul Sportiv Local „Gloria” Ivesti 2013-05-16
23 / 2013 aprobarea Notei de fundamentare pentru concesiunea de servicii de eficientizare energetica in comuna Ivesti, judetul Galati 2013-05-16
22 / 2013 administrarea pasunii comunale in anul 2013 2013-04-15
21 / 2013 imputernicirea domnisoarei Bararu Oana – Giorgiana, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi să reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, în Adunarea Generală a Actionarilor S.C.Apa Canal S.A. Galati 2013-04-15
20 / 2013 privind imputernicirea domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi să reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” 2013-04-15
18 / 2013 vanzarea directa a suprafetei de 622 mp teren intravilan 2013-03-29
19 / 2013 concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren proprietate publica a comunei Ivesti 2013-03-29
17 / 2013 vanzarea directa a suprafetei de 622 mp teren intravilan 2013-03-29