Primărie

Anunt transparenta decizionala privind strategia de dezvoltare locala a comunei Ivesti, judetul Galati pentru perioada 2021-2027

Anunt transparenta decizionala privind strategia de dezvoltare locala a comunei Ivesti, judetul Galati pentru perioada 2021-2027

D.A SI D.I FUNCTIONARI PUBLICI

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și organizării serviciului de iluminat public în comuna Ivești, județul Galați

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și organizării serviciului de iluminat public în comuna Ivești, județul Galați

ANUNȚ – privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI către serviciul ” CONSILIUL LOCAL IVESTI – SERVICIUL SALUBRIZARE “, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI

HOTĂRÂRE – privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI către serviciul ” CONSILIUL LOCAL IVESTI – SERVICIUL SALUBRIZARE “, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei IVEŞTI, judeţul GALAŢI

Sari la conținut