Transparență decizională

Anunt – Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de salubrizare al comunei IVEŞTI, judeţul GALAȚI, prin implementarea prevederilor OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi a Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Anunt – PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei IVEȘTI, judeţul Galati

ANUNȚ – Proiect de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de întârziere privind obligațiile bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili pe raza UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022

Ultima actualizare: 11:13 | 31.03.2023

Sari la conținut