Anunț Proiect de Hotărâre Privind: acordarea unui drept de superficie, uz și servitute de trecere aeriană, de suprafață, de către Consiliul Local Ivești, asupra unui teren extravilan, proprietatea privată a UAT – Comuna Ivești, județul Galați, situat în T.42, P292/1, număr cadastral 102529, înscris în Cartea Funciară nr. 102529 a comunei Ivești, județul Galați, cu titlu gratuit, în favoarea D.E.E.R Sucursala Galați, pe toată durata de viață a capacității energetice, în vederea realizării racordului la linia electrică aeriană LEA 20KV, pentru instalația de racordare a „Stație de Pompare SPP 60 Liești”.

Ultima actualizare: 13:05 | 7.06.2024

Sari la conținut