DOCUMENTE NECESARE

1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate

5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România

11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

12. Dovada adresei de domiciliu

13. Contravaloarea actelor de identitate

Ultima actualizare: 14:10 | 21.09.2023

Sari la conținut