SNA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2017 / -0001 HOTARARILE DIN ANUL 2017 SUNT AFISATE PE PAGINA CU HOTARARI C.L.2017 0000-00-00
1 / 2016 ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR DECLARAȚI 1. ALEȘI, LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 05.06.2016 2. VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 05.06.2016 3. DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 4. ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 5. ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 6. ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL 2016-06-23
26 / 2016 ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI IVEȘTI, JUDETUL GALATI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN 2016-05-27
25 / 2016 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO - ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITUU *HALA LACTATE * ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 2016-05-27
24 / 2016 APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII *AMENAJARE PARCARE SI ALEI PIETONALE * COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI. 2016-05-27
0 / 2016 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 2016-05-27
0 / 2016 APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANU 2015 2016-05-27
32 / 2014 COFINANTARE PROIECT INVESTITII 2014-04-08
31 / 2014 PROGRAM NATIONAL DEZVOLTARE RURALA 2014-04-08
30 / 2014 COMPLETARE INVENTAR 2014-04-08
51 / 2013 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 2013-09-30
50 / 2013 concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren intravilan, proprietate privata a comunei Ivesti, judetul Galati 2013-09-30
49 / 2013 aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Ivesti, judetul Galati 2013-09-30
48 / 2013 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi in consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţământ de pe raza comunei Iveşti, judeţul Galaţi 2013-09-30
47 / 2013 acceptarea Comunei Smardan din judeţul Galaţi ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul Regional Apă Galaţi 2013-09-30
Harta Comunei