SNA

Cadrul demografic

POPULAŢIA

Populatie comunei Ivesti este de 10.225 locuitori, cuprinsa in 3.027 gospodarii.
Din totalul populatiei, 51 % il reprezinta populatia de sex masculin si 49 % populatia de sex feminin.

Iveştii înscriindu - se între comunităţile rurale mari ale judeţului din punct de vedere demografic, aproximativ 20% din populaţie este de etnie rromă, restul fiind majoritatea români şi foarte, foarte puţini greci, turci, sârbi, bulgari, rămaşi din perioada cât Iveştiul tecucean a funcţionat ca „târg" şi respectiv reşedinţă a Plasei (Ocolului) Iveşti din ţinutul şi mai apoi judeţul Tecuci (1856 - 1950) .

Au dispărut în totalitate etnicii evrei (cei mai mulţi plecaţi) în Israel cei rămaşi bătrâni au decedat între timp.

 

Revenind la principalii INDICATORI DEMOGRAFICI : natalitatea, mortalitatea, sporul natural, sporul migratoriu, densitatea ; situaţia la penultimul recensământ al populaţiei (la ultimul nu ne-au parvenit încă toate datele necesare, situaţia în mod sintetic s-ar prezenta în felul următor:

 

Natalitatea (N) - reprezentând numărul de naşteri la 1000 de locuitori, a avut la Iveşti o valoare de 18,4‰ destul de mică faţă de perioada de dinainte de 1989, dar mai mare decât media naţională. Numărul relativ mai mare de naşteri de la Iveşti se datorează rromilor care au o natalitate mai mare decât românii.

 

Mortalitatea (M) - a oscilat în ultimi 25 de ani între 8-12‰ pentru ca în 1997 să atingă 13‰ mortalitatea infantilă (numărul de copiii născuţi morţi înainte de a împlini un an) este relativ mică 7‰ .
Sporul Natural (Sn) - reflectă diferenţa dintre numărul noilor născuţi şi numărul de morţi.
La Iveşti, în 1997 sporul natural a fost de 5,4‰, o cifră tot mai scăzută în ultimii 25 de ani. Chiar dacă acest Sn este mult mai bun decât media pe ţară care este negativă, totuşi este foarte mic mai ales în rândurile populaţiei majoritare române.

 

Sporul migratoriu - până prin 1995 a fost puternic în sensul că au plecat foarte mulţi interesaţi elevi (la diverse şcoli din alte oraşe) şi populaţia masculină mai puţin către Tecuci şi mai mult către Galaţi, unde s-au angajat la mari întreprinderi precum Combinatul Siderurgic „SIDEX" , şantierul naval, uzina mecanică navală, alte întreprinderi gălăţene. Din păcate, în ultimi 10 ani, sporul migratoriu a cunoscut o altfel de migraţie . În primii ani s-au întors mai mulţi (sosiţi = 198 în 1997) decât au plecat (plecaţi = 178 în acelaşi an, 1997). În ultimii 7-8ani se constată un flux mare de plecări spre Spania şi Italia, in deosebi, dar şi spre Germania, Israel, Serbia. La ora actuală (anul 2004) , în ţările amintite au plecat peste 680 de persoane.

 

1. Structura populaţiei pe SEXE în 1997, din cei 9913 locuitori 5038 erau bărbaţi, deci 101,64%, în timp ce femeile însumau 4875 persoane, respectiv 98,36% ; situaţia este invers faţă de naţional, unde femeile sunt mai multe decât bărbaţii (51% femei şi 49% bărbaţi).

 

2. Structura populaţiei pe GRUPE DE VÂRSTĂ în 1997 prezintă în felul următor:

  • grupă de vârstă de 0-19 ani = 36,4%
  • grupă de vârstă de 20-59 ani = 46,5%
  • grupă de vârstă de peste 60 = 17,1%

 

Şi în cazul Iveştilor se constată un număr tot mai ridicat de populaţie de vârstă de peste 60 de ani, deci populaţia localităţii îmbătrâneşte.

 

3. Structura PROFESIONALĂ

  • populaţia activă = 3474 persoane din care:
  • populaţia ocupată = 3197 persoane
  • populaţia neocupată = 277 persoane
  • populaţia inactivă = 6174 persoane (elevi, pensionari, casnici, întreţinuţi de alte persoane).

 

4. Structura Naţională în 1997 se prezenta prin 801% români, 197%rromi, 0,2%alte naţionalităţi. Ponderea rromilor în populaţia localităţii este într-un număr din ce în ce mai mare.

 

5. Structura CONFESIONALĂ ( RELIGIOASĂ) deşi, după 1989 au pătruns şi în Iveşti diverşi sectanţi, totuşi majoritari sunt ortodoxii 95%, celelalte culte, îndeosebi adventişti pentru ziua a şaptea, formând diferenţa de 5%.

 

În ceea ce priveşte REPARTIŢIA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI , decât la nivelul României avem o densitate medie de 91,01locuitori /km2, la Iveşti (89,55km2 şi 10.000 locuitori) există o densitate medie de 111,66locuitori/km2 , deci mult mai mare decât media densităţii pe ţară.

În 1997 în Iveşti se înregistrau: 9047 camere de locuit, 116.200 m.p suprafaţa locuibilă, din care indicele de locuibilitate avea o valoare de 11,72 m.p/ persoană şi în fine existau 2936 locuinţe proprietate personală şi un număr de 3003 locuinţe. În patru areale ale localităţii sunt grupate de 16 blocuri cu 133 apartamente şi garsoniere.

 

Revenind la ceea ce se cheamă vetrele de locuire în Iveşti:

  • Vatra localităţii (intravilanul) adică arealul în care se află gospodăriile, locuinţele, curţile, grădinile însumează 770ha
  • Moşia localităţii (extravilanul), deci restul terioriului localităţii în care intră suprafeţele cu culturi agricole, păşunile, pădurile, bălţile, alte terenuri.
  • Iveştiul este o localitate de tip ADUNAT, subtipul OMIDĂ (STRADAL) întinzându-se îndeosebi în lungul celor două căi de comunicaţie D.N 25 şi calea ferată Tecuci - Iveşti - Galaţi.

 

FORŢA DE MUNCĂ

Resursele de munca ale comunei insumeaza 4860 locuitori, ceea ce reprezinta 48 % din populatia totala. Cea mai mare parte din populatia ocupata activeaza in agricultura, industria prelucratoare, comert, constructii si invatamant.

Înapoi


Harta Comunei